BårdBård

Organiser holdingselskapet sine dokumenter

Uansett aktivitetsnivå i selskapet finnes det krav til dokumentasjon og årlige frister. Organiser selskapet med Bård og vær trygg på at ting er på stell. Personlige holdingselskaper får 50% rabatt.

  • 30 dagers prøveperiode
  • Ingen forpliktelser

Se hvordan Bård fungerer på 76 sekunder 👇

Kutt formaliteter og papirarbeid

Overlat rutineoppgaver som innkallinger, referater og rapporter til styreportalen, og bruk heller tiden på det dere er best på.

Signer dokumentene elektronisk

Koble til regnskapssystemet og få tilgang til nøkkeltall direkte i et brukervennlig dashboard.

Samle dokumentasjon på ett sted.

Sørg for at du har alle selskapsdokumentene samlet og tilgjengelig når du trenger det.