BårdBård

Gi styret en trygg felles plattform.

Få en felles kanal for all kommunikasjon, og sørg for at bare riktige personer har tilgang til informasjonen.

Over 1000 andre norske styrer bruker Bård til styrearbeidet.

Rørkjøp logo
Volte logo
Slipper logo
rungne logo
Highsoft logo
Arkwright logo

Bedre samhandling.

La styremedlemmene selv skrive forslag til saker og laste opp de nødvendige dokumentene. Gi styret en best mulig arena for å ta de riktige avgjørelsene.

Tilgjengelig på alle plattformer

AI med GPT-teknologi

Deling på rett nivå.

Med Bård har du full kontroll på hvem som har tilgang til styrets informasjon. Har du flere avdelinger eller utvalg setter du raskt opp en egen portal for disse.

Legg til avdelinger

Sikker tilgangskontroll

Hold kommunikasjonen samlet.

Samle dialogen og kommunikasjonen rundt styremøtene, sakene og oppgavene i samme løsning. Spar tid og sørg for at alle er på samme side til enhver tid.

Send oppdateringer

E-post og SMS

Digital signering.

Innhent signaturer på møtereferatene med eller uten BankID, og sørg for at referatene er korrekt arkivert for fremtiden.

Integrert signeringsløsning

Automatisk oppfølging

"Bård gjør det enkelt å gjøre ting riktig. Jeg liker hvordan sakene blir satt opp på en korrekt måte, beslutningene er riktig nummerert og referatene blir lovlig signert."
Morten Helgaland

Daglig leder, Sors

Med Bård får du

Organisering av styret

Gi styremedlemmene en felles plattform slik at alle har informasjonen de trenger.

Mindre papirarbeid

Spar utgifter til advokat og rådgivere med ferdige maler for styrets dokumenter.

Sikker lagring

Samle alle styrets dokumenter i en sikker mappestruktur med full kontroll på deling og tilganger.