BårdBård

Gi styret en trygg felles plattform

Få en felles kanal for all kommunikasjon, og sørg for at bare riktige personer har tilgang til informasjonen.

We Are Learning logo
Moldejazz logo
Eplehuset logo
Sulland logo
Rørkjøp logo
rungne logo

Bedre samhandling

La styremedlemmene selv skrive forslag til saker og laste opp de nødvendige dokumentene. Gi styret en best mulig arena for å ta de riktige avgjørelsene.

Tilgjengelig på alle plattformer

AI med GPT-teknologi

Deling på rett nivå

Med Bård har du full kontroll på hvem som har tilgang til styrets informasjon. Har du flere avdelinger eller utvalg setter du raskt opp en egen portal for disse.

Legg til avdelinger

Sikker tilgangskontroll

Hold kommunikasjonen samlet

Samle dialogen og kommunikasjonen rundt styremøtene, sakene og oppgavene i samme løsning. Spar tid og sørg for at alle er på samme side til enhver tid.

Send oppdateringer

E-post og SMS

Signer dokumentene elektronisk

Innhent enkelt signaturer på møtereferatene, og arkiver de for fremtiden. Har du andre dokumenter du trenger å signere gjør du det like enkelt.

Signering med BankID

Automatisk oppfølging

"Bård gjør det enkelt å gjøre ting riktig. Jeg liker hvordan sakene blir satt opp på en korrekt måte, beslutningene er riktig nummerert og referatene blir lovlig signert."
Morten Helgaland

Daglig leder, Sors

Hvorfor styreportal

Ved å bruke Bård til styrearbeidet samler du alle på ett sted, og gjør det lettere for styret å ta gode beslutninger.

Organisering av styret

Gi styremedlemmene en felles plattform slik at alle har informasjonen de trenger.

Mindre papirarbeid

Spar utgifter til advokat og rådgivere med ferdige maler for styrets dokumenter.

Sikker lagring

Samle alle styrets dokumenter i en sikker mappestruktur med full kontroll på deling og tilganger.